Split second decisions

Het doel van dit bacheloronderzoek is om te achterhalen of potentiële gebruikers geschikt zijn om (kleine)variaties
van user interfaces te evalueren. Indien de uitkomst positief is kunnen er kosten op gebied van ontwikkeling van user interfaces bespaard worden
door gebruikers te betrekken in het ontwerpproces. Gummen is immers goedkoper dan slopen.

Start met de uitleg